تکمیل فاز نخست نیروگاه برق راشد تربت‌حیدریه نیازمند ۵۰میلیون یورو اعتبار
تکمیل فاز نخست نیروگاه برق راشد تربت‌حیدریه نیازمند ۵۰میلیون یورو اعتبار
تاکنون ۵۰میلیون یورو از طریق صندوق توسعه ملی به طرح نیروگاه سیکل ترکیبی برق راشد تربت‌حیدریه تخصیص یافته است.
معاون عمرانی فرماندار تربت حیدریه گفت: تکمیل فاز نخست نیروگاه برق راشد تربت‌حیدریه نیازمند ۵۰میلیون یورو اعتبار دیگر است.
احسان کریمی افزود: عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی راشد تربت‌حیدریه در سال۱۳۹۷ با هدف تامین برق مطمئن و پایدار و ایجاد زمینه صدور برق به کشور‌های همسایه آغاز شد.

به گزارش نبض‌انرژی،وی ادامه داد: واحد نخست گازی این نیروگاه در صورت تامین اعتبار وارد مدار شده و تابستان سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تربت‌حیدریه گفت: این پروژه در سه فاز تعریف شده و تکمیل کامل آن نیازمند ۱۹۵میلیون یورو است که باید از طریق صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک صنعت و معدن کشور تامین شود.
وی افزود: ظرفیت این نیروگاه ۵۴۶مگاوات است و در صورت عدم نیاز داخلی با نظارت وزارت نیرو امکان صدور برق آن به کشور‌های همسایه وجود دارد.