خرید تضمینی حاصل از تبدیل پسماند‌های عادی به انرژی با پرداخت عوارض برقی
خرید تضمینی حاصل از تبدیل پسماند‌های عادی به انرژی با پرداخت عوارض برقی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص عوارض حاصل از برق برای اولویت روستا‌ها و جابه‌جایی تیر برق در روستا‌ها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماند‌های عادی به انرژی و احداث نیروگاه بادی در منطقه محروم سیستان موافقت کردند.

 

به گزارش نبض انرژی، نمایندگان در جلسه علنی نوبت شامگاه مجلس شورای اسلامی با بند (د) تبصره (۶) این لایحه موافقت کردند.

در بند (د) تبصره (۶) آمده است: عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب۱۳۹۴/۰۸/۱۰به میزان ده‌درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف هجده هزار و ششصد میلیارد (۱۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود و مشترکان روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص صددرصد (۱۰۰%) آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستا‌ها و جابه‌جایی تیر برق در روستا‌ها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماند‌های عادی به انرژی و احداث نیروگاه بادی در منطقه محروم سیستان صرف می­‌شود.

در جریان بررسی این بند احمد بیگدلی نماینده خدابنده در مجلس پیشنهادی برای افزودن عبارت «جابه‌جایی تیر برق در روستاها» را مطرح کرد که این پیشنهاد مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

  • منبع خبر : تسنیم