انعطاف صنعت نفت به سمت بازار سرمایه در جهت تامین مالی پروژه ها
انعطاف صنعت نفت به سمت بازار سرمایه در جهت تامین مالی پروژه ها
خواجه نصیری گفت: اوراق منفعت که اخیرا برای پروژه های صنعت نفت منتشر شد، اراده صنعت نفت را برای انتشاراوراق تامین مالی پروژه ها بیشترکرد.

 

به گزارش نبض انرژی، محمود خواجه نصيری مديرعامل تامين سرمايه تمدن ، ضمن اعلام این مطلب که تامین سرمایه تمدن از متعهدین پذیره نویسی و بازار گردان اوراق منفعت صنعت نفت بود، گفت: ریشه و پایه انتشار اوراق منفعت برای پروژه های صنعت نفت در این دو سه ماه آخر سال ۹۷ بوده است و به نظر می رسد این موضوع انتشار اوراق منفعت از سوی صنعت نفت زمینه ای شد تا این صنعت با انتشار اوراق تامین مالی برای پیشبرد پروژه ها مصمم ترشود.
وی در ادامه خبر داد: درحال حاضر صنعت نفت برنامه هایی برای انتشار اوراق دارد که رقم انتشار آن دو تا سه برابر اوراق منفعت اخیرخواهد بود.
وی اضافه کرد: اوراقی که در آینده منتشر خواهد شد در زمینه سلف نفتی در دو مرحله و مدیریت پروژه در دست اقدام است که به نظر می رسد اراده صنعت نفت بیشتر به سمت بازار سرمایه خواهد بود.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن گفت: تامین مالی پروژه ها از طریق بازار سرمایه نه الزاما به دلیل تحریم ها است بلکه بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه ها یک راهی کم هزینه ودر مدت زمان بسیار اندکی صورت می گیرد.
خواجه نصیری تاکید کرد: برای تامین مالی پروژه های نفتی که نباید از طریق فروش نفت برنامه ریزی کرد بلکه بازار سرمایه به عنوان تامین مالی مطمئن و در دسترس، می تواند این راه را تداوم بخشد. بعلاوه اینکه تامین مالی بازارسرمایه یک منبع ساختاری و بنیادی برای هر نوع پروژه ای در اقتصاد است.

  • منبع خبر : سهام انرژی