موافقت مجلس با گران شدن آب و برق پرمصرفان
موافقت مجلس با گران شدن آب و برق پرمصرفان
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:با افزایش قیمت هرکدام از حامل‌های انرژی مخالف هستیم، اما مجلس با پیشنهاد وزارت نیرو در زمینه افزایش تعرفه مشترکان بدمصرف و پرمصرف موافقت خواهد کرد.

به گزارش نبض انرژی، جلیل مختار ، درباره افزایش تعرفه‌های آب و برق از سوی وزارت نیرو اظهار کرد: با افزایش قیمت هرگونه حامل‌های انرژی مخالف هستیم و این موضوع را نیز در مجلس عنوان کرده‌ایم.

وی افزود: افزایش قیمت حامل‌ها به عنوان متغیر‌های مستقل اثرگذار بر سایر قیمت‌ها، می‌تواند زمینه را برای افزایش قیمت محصولات فراهم کند و در این زمینه با توجه به این موضوع، مخالف افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه تعرفه‌های آب و برق برای مردم هستیم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس در هر زمینه‌ای که دولت با افزایش قیمت و تعرفه‌ها به دنبال افزایش درآمد‌های خود باشد، مخالفت می‌کنند. در این زمینه دولت به دنبال افزایش تعرفه‌های آب و برق است، اما مجلس نیز موافق این موضوع نیست.

مختار در خصوص بحث افزایش تعرفه‌های مشترکین پرمصرف و بدمصرف عنوان کرد: برای آنکه الگوی مصرف در جامعه نهادینه شود، باید با کمک اهرم‌هایی نسبت به فرهنگ سازی این موضوع اقدام شود. در این زمینه افزایش تعرفه مشترکان بدمصرف و پرمصرف یکی از راهکار‌ها برای نهادینه کردن فرهنگ استفاده بهینه از آب و برق در کشور و در راستای تاکید بر بحث رعایت الگوی مصرف است و مجلس نیز با پیشنهاد وزارت نیرو در این خصوص موافقت خواهد کرد.

  • منبع خبر : ایسنا