تشکیل انجمن صنفی در پالایشگاه‌های عسلویه/ فقط چهار پالایشگاه باقی مانده
تشکیل انجمن صنفی در پالایشگاه‌های عسلویه/ فقط چهار پالایشگاه باقی مانده
کارگران عسلویه از تشکیل انجمن صنفی در پالایشگاه‌های این منطقه خبر دادند.

کارگران عسلویه و کنگان از تشکیل انجمن صنفی در پالایشگاه‌های پارس جنوبی خبر دادند.

به گزارش نبض‌انرژی،به گفته‌ی کارگران تاکنون در همه‌ی پالایشگاه‌ها به جز چهار تا، انجمن صنفی ذیل قانون کار تشکیل شده و انتخابات آن نیز برگزار شده است. تنها پالایشگاه‌های اول، هفتم، یازدهم و دوازدهم هنوز در نیمه‌ی راه هستند و انتخابات انجمن صنفی در آن‌ها برگزار نشده است.

کارگران پیمانکاری پارس جنوبی ابراز امیدواری می‌کنند با داشتن تشکل صنفی قانونی و رسمی بتوانند قدرتمندتر از مطالبات حقوقی و قانونی خود دفاع کنند. این کارگران می‌گویند: انجمن صنفی به عنوان بازوی مطالبه‌گری کارگران می‌تواند در ارتباط با شرایط شغلی و امکانات رفاهی و همچنین دستمزد با کارفرما به چانه‌زنی بپردازد و اوضاع زندگی کارگران پیمانکاری را تا اندازه زیادی بهبود ببخشد.