بررسی پیش‌بینی‌های بارندگی 3 ماه آتی در استان خوزستان
بررسی پیش‌بینی‌های بارندگی 3 ماه آتی در استان خوزستان
در دومین جلسه بررسی سامانه­‌های بارشی حوضه­‌های آبریز منتهی به استان خوزستان، ملاحظات تهیه ساز و کار پیش­‌بینی­‌های کوتاه مدت بارندگی طی سه ماهه آتی در این حوضه­‌های آبریز بررسی شد

به‌گزارش نبض انرژی، در این جلسه با حضور مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران، مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب و نمایندگان شرکت­‌های توسعه منابع آب و نیروی ایران، موسسه تحقیقات آب و سازمان آب و برق خوزستان در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران، ملاحظات تهیه ساز و کار معین جهت ارائه پیش­‌بینی­‌های کوتاه مدت بارندگی در حوضه­‌های آبریز منتهی به استان خوزستان طی سه ماهه آتی، بررسی شد.
مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران در رابطه با مصوبات این کارگروه گفت: در این نشست مقرر شد نتایج پیش­‌بینی­‌های کوتاه مدت بارندگی در سه حوضه آبریز کارون بزرگ، مارون-جراحی و کرخه در چهار مقطع مکانی، طی یک فرمت تعریف شده و مورد توافق کارگروه، ارائه شود.
“فراز رابعی” با اشاره به تاکید وزیر نیرو در برگزاری و تشکیل این کارگروه افزود: با توجه به ارائه پیش­‌بینی­‌های بارندگی توسط نهادهای مختلف با محوریت تخصصی سازمان هواشناسی به‌عنوان متولی امر در سطح کشور و به‌منظور دستیابی به یک وحدت رویه در ارائه نتایج پیش­‌بینی، کارگروه مذکور الگوی تبادل نتایج پیش­‌بینی کوتاه پیش از ظهور جبهه­‌های بارشی را مورد بررسی قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت نسبتاً مناسب مخازن سدهای حوضه­‌های آبریز کرخه و کارون بزرگ، نتایج حاصل از پیش‌بینی­‌های بارندگی جهت تصمیم‌­سازی پیرامون مدیریت بهینه مخازن سدهای خوزستان، ارائه خواهد شد.

  • منبع خبر : وزارت نیرو