سوخت رسانی به نیروگاه‌های شمال کشور با محدودیت مواجه است
سوخت رسانی به نیروگاه‌های شمال کشور با محدودیت مواجه است
صالحی گفت: با توجه به استقرار هوای سرد در نیمه شمالی کشور و محدودیت سوخت برای تامین برق نیروگاهی، برخی از نیروگاه‌ها ظرفیت تولید خود را کاهش داده‌اند.

ابوذر صالحی مدیر بین الملل توانیر  با اشاره به کمبود سوخت نیروگاهی در شهر‌های شمالی کشور گفت: با توجه به استقرار هوای سرد در نیمه شمالی و به خصوص شمال شرق کشور محدودیت سوختی برای تامین برق نیروگاهی ایجاد شده است به طوری که برخی از این نیروگاه‌ها ظرفیت تولید خود را کاهش داده‌اند.

به گزارش نبض‌انرژی،او بیان کرد: متاسفانه در شهر‌های شمال شرق کشور محدودیت از نظر برق ایجاد شده، به طوری که در شهر مشهد برخی از مشترکان مسکونی و تجاری قطعی برق گزارش داده‌اند.

مدیر بین الملل توانیر اضافه کرد: متاسفانه محدودیت جدی در تامین سوخت نیروگاه‌های مناطق شمالی کشور ایجاد شده که به دنبال آن محدودیت‌هایی در تامین برق برخی از مشترکان به وجود آمده است که به محض برطرف شدن محدودیت سوخت نیروگاه‌ها، برق مشترکان به صورت پایدار تامین خواهد شد.

صالحی تصریح کرد: در خواست ما از مشترکان این است که با کاهش مصرف برق و گاز، پرسنل صنعت برق را در  استمرار تامین انرژی به ویژه در مناطق سردسیر کشور یاری کنند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان