طرح مجلس برای انتقال سازمان هواشناسی به وزارت نیرو
طرح مجلس برای انتقال سازمان هواشناسی به وزارت نیرو
مطابق بررسی های انجام شده با توجه به اصل تفکیک ناپذیری اطلاعات پایه آب و هواشناسی از وظایف و مأموریت های ذاتی وزارت نیرو، انتقال سازمان هواشناسی به این وزارتخانه و ادغام آن با بخش مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو تحت عنوان سازمات ملی آب و هواشناسی کشور پیشنهاد می گردد."

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را مطرح و امضا کرده اند که به موجب آن سازمان هواشناسی از وزارت راه و شهرسازی به وزارت نیرو منتقل شود؛ این طرح در مراحل بررسی است.

به گزارش نبض‌انرژی،

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده و در مراحل پیگیری است، مبنی بر اینکه سازمان هواشناسی از وزارت راه و شهرسازی به وزارت نیرو منتقل شود.

در مقدمه این طرح آمده :”در بسیاری از کشورهای جهان یک سازمان دولتی مسئول ارائه توأم خدمات هواشناسی و آب شناسی در سطح ملی و به صورت رسمی می باشد؛ نمونه موفق آن هم در کشور استرالیا است که به لحاظ اقلیمی شباهت بسیار به کشور ما دارد. با عنایت به نزدیکی فراوان مسائل فنی و حوزه های کاری موضوعات هواشناسی و آب شناسی و همچنین وابستگی زیاد اطلاعاتی این دو بخش به همدیگر (که در صورت موازی کاری می تواند منجر به اتلاف سرمایه کشور شود) واگذاری این مسئولیت به یک سازمان واحد منطقی تر از تشکیل دو سازمان مستقل و تلاش برای هماهنگی بین آن ها است.

مطابق بررسی های انجام شده با توجه به اصل تفکیک ناپذیری اطلاعات پایه آب و هواشناسی از وظایف و مأموریت های ذاتی وزارت نیرو، انتقال سازمان هواشناسی به این وزارتخانه و ادغام آن با بخش مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو تحت عنوان سازمات ملی آب و هواشناسی کشور پیشنهاد می گردد.”