استفاده از شبکه توزیع گاز طبیعی برای تأمین سوخت خودروهای هیدروژن
استفاده از شبکه توزیع گاز طبیعی برای تأمین سوخت خودروهای هیدروژن
در این سیستم از یک لایه حفاظتی خاص استفاده شده و با تحریک الکتریکی مکش مولکول‌های کوچک هیدروژن در زمان عبور متان و سایر مولکول‌های گاز طبیعی اتفاق می‌افتد. با این فرایند می‌توان هر روز حدود ۱۰ کیلوگرم هیدروژن را فشرده و ذخیره سازی کرد. اما این رقم در عرض دو سال ۱۰ برابر شده و به صد کیلوگرم در روز می‌رسد.

مسئولان محلی در ایالت کالیفرنیای آمریکا درصدد استفاده از شبکه توزیع زیرزمینی گاز طبیعی برای تأمین نیاز خودروهای مصرف کننده هیدروژن هستند.

به گزارش نبض‌انرژی،

به نقل از نیواطلس، یکی از دلایل اقبال اندک به خودروهای هیدروژن سوز دشواری استفاده از این گاز است. استفاده از باتری در خودروهای برقی با چالش زیادی همراه نیست و شارژ آن نیز در مجموع ساده است اما هیدروژن برای استفاده به عنوان سوخت خودرو باید همیشه سرد و تحت فشار قرار بگیرد.

به همین علت، خودروهای هیدروژن سوز جذابیت زیادی ندارند و در بازار مورد توجه نیستند. در عین حال یک روش جایگزین، تزریق مستقیم هیدروژن به شبکه‌های گاز طبیعی برای تسهیل دسترسی به آن در کل یک شهر است. از این طریق می‌توان نیازهای خودروهای هیدروژن سوز را نیز برطرف کرد.

شرکت گاز کالیفرنیای جنوبی از همین روش ابتکاری برای تزریق هیدروژن به شبکه‌های گاز طبیعی استفاده کرده و قرار است بخشی از این شبکه در سال آینده میلادی ایزوله شود تا به طور آزمایشی برای توزیع هیدروژن به کار گرفته شود.

افزوده شدن هیدروژن به شبکه‌های توزیع گاز طبیعی مشکلی در کارکردهای اصلی آنها ایجاد نمی‌کند و لذا تأمین گاز آشپزخانه‌ها، بخاری‌ها و غیره با چالش مواجه نمی‌شود. این کار باعث کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن نیز می‌شود.

شرکت گاز کالیفرنیای جنوبی در حال همکاری با شرکت هلندی HyET برای استفاده از یک فناوری جدید به نام خالص سازی و فشرده سازی هیدروژن الکتروشیمیایی (EHPC) است. با استفاده از این فناوری استخراج هیدروژن از لوله‌های گاز و ذخیره سازی و فشرده سازی آن در تانکرها تسهیل می‌شود.

در این سیستم از یک لایه حفاظتی خاص استفاده شده و با تحریک الکتریکی مکش مولکول‌های کوچک هیدروژن در زمان عبور متان و سایر مولکول‌های گاز طبیعی اتفاق می‌افتد. با این فرایند می‌توان هر روز حدود ۱۰ کیلوگرم هیدروژن را فشرده و ذخیره سازی کرد. اما این رقم در عرض دو سال ۱۰ برابر شده و به صد کیلوگرم در روز می‌رسد.

این رقم برای تأمین انرژی ۲۰ خودرو کافی خواهد بود. با این حال هنوز تا تجاری سازی این فناوری راه درازی در پیش است.