بررسی طرح مربوط به ساز وکار تشکیل شورای عالی انرژی در کمیسیون انرژی
بررسی طرح مربوط به ساز وکار تشکیل شورای عالی انرژی در کمیسیون انرژی
وی در ادامه تاکید کرد: وزرای نفت و نیرو به مجلس گزارش خود را ارائه کرده و کمیسیون انرژی نیز موظف است بر اساس آیین نامه در حوزه تخصصی این گزارشات را بررسی کند. کمیسیون نیز در جلسه امروز این موضوع را دنبال کرد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بحث و بررسی پیرامون طرح مربوط به ساز و کار تشکیل شورای عالی انرژی کشور در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش نبض‌انرژی،

احمد مرادی در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: یکی از مباحثی که در جلسه امروز کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت، طرح اصلاح ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۲) و (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای ‌عالی انرژی کشور بود.

وی در ادامه اظهار کرد: نمایندگان نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح کردند اما همچنان بررسی این طرح در کمیسیون ادامه دارد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس تصریح کرد: بحث دیگری که در جلسه کمیسیون دنبال شد؛ گزارشی بود که با استناد به ماده ۲۳۶ و ۲۳۵ آئین نامه داخلی مجلس به کمیسیون رسیده بود. براساس آئین نامه داخلی مجلس وزرا و رئیس جمهور موظف هستند هر سال گزارش عملکرد خود را بر اساس برنامه هایی که در زمان رای اعتماد، اعلام کردند به مجلس ارائه و کمیسیون های تخصصی نیز گزارشات را بررسی کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: وزرای نفت و نیرو به مجلس گزارش خود را ارائه کرده و کمیسیون انرژی نیز موظف است بر اساس آیین نامه در حوزه تخصصی این گزارشات را بررسی کند. کمیسیون نیز در جلسه امروز این موضوع را دنبال کرد.