سیاره‌های مشتری و زحل دیشب طی یک پدیده دیدنی، نزدیک‌ترین مواجهه خود را به نمایش گذاشتند. به گزارش نبض‌انرژی، مشتری و زحل شب گذشته به نزدیکترین فاصله خود رسیدند و پدیده موسوم به “مقارنه بزرگ” را رقم زدند. مردم در سرتاسر جهان، به تماشا نشستند تا وقوع این رویداد بزرگ را ببینند. انگلیس هودسون،‌ نیویورک کالیفرنیا […]

نزدیک‌ترین دیدار مشتری و زحل+تصاویر

سیاره‌های مشتری و زحل دیشب طی یک پدیده دیدنی، نزدیک‌ترین مواجهه خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش نبض‌انرژی،

مشتری و زحل شب گذشته به نزدیکترین فاصله خود رسیدند و پدیده موسوم به “مقارنه بزرگ” را رقم زدند. مردم در سرتاسر جهان، به تماشا نشستند تا وقوع این رویداد بزرگ را ببینند.

انگلیس

هودسون،‌ نیویورک

کالیفرنیا

لاس وگاس، نوادا

کویت

شرق اسپانیا

کاردیف، ولز

تایلند

هند

واشنگتن

جنوب اسپانیا