به گزارش نبض انرژی ، شرکت اکسون موبیل اعلام کرد احتمالا حدود 15 درصد از نیروی کار خود را در کل دنیا که شامل کارمندان اداری و دفتری در آمریکا هم می‌شوند به خاطر کاهش تقاضا برای انرژی و قیمت آن اخراج خواهد کرد.

به گزارش نبض انرژی ، شرکت اکسون موبیل اعلام کرد احتمالا حدود 15 درصد از نیروی کار خود را در کل دنیا که شامل کارمندان اداری و دفتری در آمریکا هم می‌شوند به خاطر کاهش تقاضا برای انرژی و قیمت آن اخراج خواهد کرد.