سبقت ایران از قطر در برداشت از میدان گازی پارس جنوبی
سبقت ایران از قطر در برداشت از میدان گازی پارس جنوبی
با راه اندازی چهار فاز جدید پارس جنوبی، ایران از قطر در برداشت روزانه گاز در این میدان مشترک سبقت گرفت.

به گزارش نبض انرزی؛ چهار فاز جدید 13، 22، 23 و 24 پارس جنوبی آماده بهره برداری رسمی شده است و پیش بینی می‌شود در روزهای آینده این چهار فاز گازی توسط ریاست جمهوری به صورت رسمی افتتاح شود.

طرح توسعه این چهار فاز از ظرفیت تولید روزانه 113 میلیون مترمکعب گاز غنی، 100 میلیون مترمکعب گاز متان، 150 هزار بشکه میعانات گازی، 800 تن گوگرد گرانول، سالانه 2 میلیون و 100 هزار تن گازمایع و دو میلیون تن اتان به عنوان خوراک اصلی صنایع پتروشیمی برخوردار است.

در شرایط فعلی ظرفیت تولید گاز غنی ایران از میدان گازی مشترک پارس جنوبی روزانه 600 میلیون مترمکعب در روز است که با احتساب بهره برداری از این چهار فاز جدید این ظرفیت از مرز 700 میلیون مترمکعب در روز عبور می‌کند.

این گزارش حاکی است، علاوه بر این هم اکنون ظرفیت تولید روزانه گاز شیرین در منطقه پارس جنوبی حدود 570 میلیون مترمکعب است که با بهره برداری از این فازهای جدید این ظرفیت نیز به حدود 670 میلیون مترمکعب در روز می‌رسد، ضمن آنکه ظرفیت تولید میعانات گازی از 810 هزار بشکه فعلی به 960 میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.

همچنین یکی از مهمترین محصولات تولیدی فازهای جدید پارس جنوبی گاز اتان است که به عنوان خوراک مجتمع‌های الفینی و در نهایت تولید محصولات مختلف پلیمری شامل انواع پلی اتیلن سبک، سنگین، سبک خطی، پروپیلن و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد که با بهره برداری از فازهای جدید این ظرفیت از 6 به حدود هشت میلیون تن در سال افزایش می یابد.

از سوی دیگر ظرفیت تولید گازمایع پارس جنوبی شامل پروپان و بوتان هم از هفت میلیون و 500 هزار تن فعلی به حدود 9 میلیون و 600 هزار تن در سال افزایش می‌یابد و ظرفیت تولید روزانه گوگرد به عنوان یک محصول زیست محیطی هم از سه هزار و 750 تن در روز به چهار هزار و 550 تن افزایش می یابد.

گذر سکوهای گازی ایران از 30 سکو در پارس جنوبی

با بهره برداری از چهار فاز جدید پارس جنوبی تعداد سکوهای گازی ایران در این حوزه مشترک به 30 سکو افزایش می‌یابد که در صورت بهره برداری از فاز 14 پارس جنوبی و ساخت سکوهای اقماری تعداد سکوها تا 35 سازه نیز قابل افزایش است.

همزمان با افزایش تعداد سکوها، با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی تعداد چاه های گازی ایران در این حوزه مشترک به 293 حلقه، وسعت خطوط لوله زیردریایی پرفشار به مرز 3000 کیلومتر و تعداد ردیف های شیرین سازی گاز پالایشگاهی به 50 ردیف افزایش می یابد.

 

  • منبع خبر : فارس