۵۰ درصد بهبود هوای کلان‌شهر‌ها ناشی از شرایط جوی بود
۵۰ درصد بهبود هوای کلان‌شهر‌ها ناشی از شرایط جوی بود
معاون سازمان محیط زیست گفت:۵۰ درصد بهبود هوای کلان‌شهر‌ها ناشی از شرایط جوی و ۵۰ درصد آن هم بر اثر تلاش دستگاه‌ها بود.

مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: براساس مصوبه سال گذشته دولت، کارگروه کاهش آلودگی هوا از ریاست جمهوری به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: از بهمن ماه سال گذشته برخی دستگاه‌ها در کاهش آلودگی هوا مشارکت خوبی داشتند و برخی هم باید تلاش خود را در این حوزه افزایش دهند.

تجریشی با اشاره به اینکه امسال هوای کلان‌شهر‌ها نسبت به سال گذشته بهتر بود، گفت: ۵۰ درصد این شرایط ناشی از شرایط جوی، وزش باد و بارش باران و ۵۰ درصد آن بر اثر تلاش دستگاه‌ها بوده است.