نمایی رویایی از جزیره خورشیدی
نمایی رویایی از جزیره خورشیدی
جزیره ای در مالدیو، که نیاز خود به انرژی را از طریق پنل های انرژی خورشیدی تامین می‌کند

به گزارش نبض انرژی، جزیره ای در مالدیو، که نیاز خود به انرژی را از طریق پنل های انرژی خورشیدی تامین می‌کند