پرونده طرح تحقیق و تفحص درباره عملکرد سازمان محیط زیست باز است
پرونده طرح تحقیق و تفحص درباره عملکرد سازمان محیط زیست باز است
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرونده تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست باز است گفت: مخالفت کمیسیون تخصصی با طرح تحقیق و تفحص به‌معنای بسته‌شدن پرونده طرح نیست. نتیجه نهایی در صحن رقم می‌خورد.

به گزارش نبض انرژی،هرچند طرح تحقیق و تفحص درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست که یازدهم آذر با 19 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده بود، با مخالفت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مواجه شد اما پرونده این طرح که بسیاری از فعالان محیط زیست را امیدوار کرده هنوز باز است.

سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در این باره به تسنیم گفت: متأسفانه طرح تحقیق و تفحص درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به‌دلایلی در کمیسیون کشاورزی رأی نیاورد و مورد مخالفت قرار گرفت با این حال، پرونده این طرح همچنان باز است و در صحن مطرح خواهد شد.

وی افزود: هرچند برخی از نمایندگان در جلسه کمیسیون کشاورزی، از مخالفت کمیسیون با این طرح ناراضی بودند اما مخالفت کمیسیون تخصصی با طرح تحقیق و تفحص به‌معنای بسته شدن پرونده طرح نیست، نتیجه نهایی در صحن رقم می‌خورد، بنابراین، امضاکنندگان این طرح باید رایزنی کنند و مدارک و مستنداتی متقن در صحن ارائه کنند تا بتوانند آرای نمایندگان را به دست آورند.

نماینده مردم شوش با اشاره به محورهای طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست گفت: محیط زیست، امروز یکی از مهم‌ترین مقوله‌های مطرح در کشور است و طرح تحقیق و تفحص درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند بستری برای بهبود عملکرد این سازمان فراهم آورد. امیدواریم طرح مذکور که شامل محورهای اساسی و کلی است در صحن رأی بیاورد.

راضی با اشاره به اینکه غیر از محورهای مشمول در طرح مذکور محورها و موضوعات بسیار مهم دیگری هم نیازمند پیگیری هستند گفت: یکی از مواردی که باید مدنظر قرار گیرد، موضوع شکارفروشی‌های اخیر سازمان حفاظت محیط زیست است که به انتقادات قابل تأمل بسیاری منجر شده است. در شرایط کنونی محیط زیست کشور، با شکارفروشی، به‌ویژه به اتباع خارجی مخالف هستیم چرا که ورود شکارچیان مسلح خارجی به کشور علاوه بر آنکه به‌لحاظ محیط زیستی، شرعی و اجتماعی غیرقابل توجیه است، تهدیدی جدی را متوجه امنیت ملی کشور می‌کند و در جایی که در کشورمان ظرفیت‌های قابل توجهی برای گردشگری وجود دارد، وارد کردن شکارچیان خارجی ساده‌انگارانه و غیرمنطقی است، شکارچیانی که ممکن است در پوشش شکار، اهداف دیگری را دنبال کنند و امنیت ملی کشور را به خطر بیندازند؛ چه آنکه می‌دانیم برخی از افراد در پوشش فعال محیط زیست، علیه امنیت ملی اقداماتی انجام داده‌اند.

وی در پایان گفت: امیدوارم طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در صحن مجلس رأی بیاورد و به فعالان حوزه محیط زیست و رسانه‌ها پیشنهاد می‌کنم در صورتی که مستندات و مدارکی برای اقناع مجلس در دست دارند در اختیار نمایندگان بگذارند.