میزان گوگرد نفت گاز یورو ۴ اعلام شد
میزان گوگرد نفت گاز یورو ۴ اعلام شد
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که میزان گوگرد نفت گاز یورو ۴ توزیعی در جایگاه‌های کشور مطابق استاندارد است.

به گزارش نبض انرژی،به دنبال اظهارات مدیر کل پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست درباره بالا بودن گوگرد در ۶۱ درصد نمونه گیری‌های انجام شده از نفت گاز یورو ۴ توزیعی در پاییز امسال، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد “بر اساس ماده ۷ تفاهم‌نامه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با سازمان محیط زیست، نتایج آنالیز نمونه گیری فرآورده‌ها باید توسط دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست به ستاد مهندسی فرآورده‌های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال و پس از اخذ نظر آن واحد اطلاع‌رسانی کنند. بنابراین موارد مطرح شده در مصاحبه مذکور خارج از عرف کارشناسی و قرارداد فیمابین بوده ومورد تایید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیست.

همچنین فرآورده نفت گاز یورو ۴ تولید شده در پالایشگاه‌های کشور با میزان حداکثر گوگرد ۵۰ppm و مطابق با مشخصات استاندارد عرضه می‌شود. بنابراین بر اساس ماده سه تفاهم نامه مذکور به منظور اطمینان بخشی از وضعیت کیفی نفت گاز توزیع شده، باید نمونه‌گیری‌ها با حضور نمایندگان سازمان محیط زیست ومناطق ۳۷ گانهاین شرکت انجام شود تا علاوه بر اخذ نمونه‌های شاهد، امکان اشتباه در آزمایشات و سوء برداشت در ارایه نتایج را به صفر برساند.