کارگاه تخصصی تدوین گزارش عملکرد پایدار در بخش مسئولیت اجتماعی برگزار شد
کارگاه تخصصی تدوین گزارش عملکرد پایدار در بخش مسئولیت اجتماعی برگزار شد
کارگاه تخصصی آموزشی تدوین گزارش عملکرد پایدار (GRI) در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.

به گزارش نبض انرژی،کارگاه تخصصی آموزشی تدوین گزارش عملکرد پایدار (GRIدر حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها دیروز (یکشنبه، ۳۰ دی‌ماه) به همت دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و با حضور جمعی از مشاوران و کارشناسان مسئولیت اجتماعی صنعت نفت برگزار شد و ضمن تبیین نقش مهم مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و چالش‌های موجود، آموزش تخصصی تدوین گزارش عملکرد پایدار ارائه شد.

محمد کرمانی، مشاور اجتماعی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره نقش مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها گفت: مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در سطوح مختلفی طبقه‌بندی می‌شود که در نگاه غیرتخصصی در سطح کارهای خیرخواهانه قرار می‌گیرد، در حالی‌که مسئولیت اجتماعی در سطوحی بالاتر از اعمال خیریه و موارد قانونی یعنی سطح اخلاق حرفه‌ای قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه ابعاد مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت و پتروشیمی در سه مقوله دسته‌بندی می‌شود، افزود: محیط‌زیست و ارزیابی عملکرد صنعت بر آب، هوا و خاک، جوامع محلی و همچنین کارکنان و تامین رضایت شغلی که با خصوصی‌سازی این وظیفه به‌عهده هلدینگ‌های پتروشیمی و بخش خصوصی قرار گرفته است.

مشاور اجتماعی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تلاش‌های روشمندی در حوزه مسئولیت اجتماعی در صنعت پتروشیمی صورت گرفته که به خلق ارزش مشترک بین سوددهی شرکت و ایجاد ارزش افزوده برای کارکنان منجر شده است .

کرمانی ادامه داد: دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیشنهاد داده است که در گزارش مجامع صنعت پتروشیمی در تیرماه سال آینده، شرکت‌ها به‌صورت داوطلبانه یک گزارش مسئولیت اجتماعی نیز ارائه کنند که در صورت تایید این پیشنهاد به شرکت‌ها ابلاغ خواهد شد.

ضرورت گزارش‌دهی پایدار

هوشنگ فضلی، کارشناس دفتر مشاور اجتماعی وزیر نفت با اشاره به چالش‌های مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت ایران گفت: انفعال در عمل به مسئولیت اجتماعی، توسعه‌ای ندیدن موضوعات مسئولیت اجتماعی، گزارش نشدن و پراکنده بودن اقدام‌های مسئولیت اجتماعی و کمبود قوانین مرتبط برخی چالش‌های اساسی مسئولیت اجتماعی است که به عنوان هزینه‌ای بر دوش شرکت یا سازمان است. این در حالی است که ۷۴ درصد از ۲۵۰ شرکت بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۸ گزارش‌دهی پایدار را انجام می‌دهند.

دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز پیشنهادهایی برای برطرف کردن چالش‌های بنیادی مسئولیت اجتماعی بنگاه در صنعت پتروشیمی را در سه حوزه رسالت جوامع محلی، شورای راهبردی و مدیران عامل صنعت پتروشیمی و صنعت نفت برای حاضران در کارگاه ارائه کرد.

در این کارگاه همچنین با استفاده از ابزارهای عملیاتی و کارهای میدانی در قالب گروه‌های مختلف، آموزش شیوه صحیح تدوین گزارش عملکرد پایدار به صورت تخصصی به مشاوران مسئولیت اجتماعی ارائه شد.