57 شهرک و ناحیه صنعتی خوزستان دارای برق هستند
57 شهرک و ناحیه صنعتی خوزستان دارای برق هستند
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: در 9 ماهه نخست سال جاری برای فازهای عملیاتی در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان؛ 15 مگاوات برق تأمین شده است.

به گزارش نبض انرژی،مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: در 9 ماهه نخست سال جاری برای فازهای عملیاتی در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان؛ 15 مگاوات برق تأمین شده است.

 اخلاق محمدیان ” اظهار کرد: میزان برق مورد نیاز برای فازهای عملیاتی 611 مگاوات بوده است که با احتساب این 15 مگاوات توانسته ایم کل برق مورد نیاز را تأمین نماییم.

وی تصریح کرد: مساحت زمین های دارای فاز عملیاتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان 4 هزار و 380 هکتار است و کل اراضی صنعتی در اختیار نزدیک به 10 هزار هکتار است.

محمدیان افزود:71 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در استان خوزستان وجود دارد که 51 عدد از این تعداد در حال واگذاری زمین به متقاضیان هستند، 60 شهرک و ناحیه صنعتی دارای زمین هستند که تاکنون به 57 شهرک و ناحیه صنعتی دارای زمین برق رسانی صورت گرفته است.