ایجاد 100 هزار شغل در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان برنامه ششم
ایجاد 100 هزار شغل در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان برنامه ششم
عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران گفت: در صورت رفع موانع و احداث 5 هزار مگاوات ظرفیت تجدید پذیر طبق برنامه ششم، میزان اشتغال به 100 هزار شغل خواهد رسید. از این رو اگر از دیدگاه توسعه پایدار به مصالح کشور نگاه کنیم، تجدید پذیرها نقش مهمی در آن بر عهده خواهند داشت.
به گزارش نبض انرژی،محمد امین زنگنه، عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران در نشست تخصصی آب و انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: کشور ایران با وجود منابع فراوان باد و خورشید، به راحتی پتانسیل ایجاد500 هزار شغل در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر را دارد، در واقع می‌توان گفت، انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند موتور اشتغال و توسعه در ایران باشد و نکته قابل توجه آن است که اشتغالی که از طریق تجدیدپذیرها ایجاد می‌شود بدون نیاز به آب است. همچنین این ایجاد اشتغال می‌تواند در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته باشد.

عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدید پذیر اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ایجاد اشتغال قابل توجه تجدیدپذیرها در سایر کشورها اظهار کرد: برای مثال در آلمان حدود 400 هزار نفر در زمینه انرژی تجدیدپذیر مشغول به کار هستند در حالی که کل صنعت خودروسازی به عنوان مهم‌ترین صنعت آلمان شناخته می‌شود، 700 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

وی افزود: در حال حاضر حداقل 20 هزار شغل از طریق ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران به وجود آمده است؛ در صورت رفع موانع و احداث 5 هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر طبق برنامه ششم، میزان اشتغال به 100 هزار شغل خواهد رسید. از این رو اگر از دیدگاه توسعه پایدار به مصالح کشور نگاه کنیم، تجدیدپذیرها نقش مهمی در آن بر عهده خواهند داشت.

زنگنه با اشاره به اثرات بحران آب در کشور بیان کرد: نقشه خشکسالی و تنش آبی استان اصفهان حاکی از آن است که بسیاری از نیروگاه‌های کشور که از جمله صنایع آب بر به شمار می‌آیند در دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی (مناطق قرمز و زرد موجود در نقشه) احداث شده‌اند. طبق تعریف دشت‌های ممنوعه بحرانی، به هیچ عنوان حق استفاده و برداشت از منابع آبی این مناطق وجود ندارند.

وی افزود: حدود 50 تا 60 درصد استان اصفهان تحت تاثیر خشکسالی از نوع ممنوعه و بحرانی است. مشکل آب اصفهان به حدی است که در خاموشی به وجود آمده در تابستان امسال، یکی از نیروگاه‌های اصفهان به دلیل مشکل آب وارد مدار نشد.