رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز گفت: سهام عدالت دیگر وارد بازار سرمایه نمی شود و از این طریق خواهان این سهام آن را به صورت بلوکی خریداری خواهند کرد. قالیباف افزود: باتوجه به تصمیم اعضای شورای عالی بورس، قرار شد تا قیمت صندوق دارا دوم هم تغییر کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز گفت: سهام عدالت دیگر وارد بازار سرمایه نمی شود و از این طریق خواهان این سهام آن را به صورت بلوکی خریداری خواهند کرد.

قالیباف افزود: باتوجه به تصمیم اعضای شورای عالی بورس، قرار شد تا قیمت صندوق دارا دوم هم تغییر کند.