آلمان خرید گاز روسیه را ادامه می دهد
آلمان خرید گاز روسیه را ادامه می دهد
استراتژی بلندمدت انرژی دولت آلمان این است که سهم کنونی ۲۰ درصدی انرژی‌های تجدیدپذیر در موازنه انرژی این کشور را تا سال ۲۰۵۰ به ۸۰ درصد افزایش دهد.

به گزارش نبض انرژی،آلمان حتی پس از سال ۲۰۵۰ که برای تولید برق به انرژی‌های تجدیدپذیر رو خواهد آورد، واردات گاز از روسیه را متوقف نخواهد کرد، چرا که صنایع شیمیایی این کشور همچنان به گاز احتیاج خواهند داشت.

معاون اقتصاد و دانش سفیر آلمان در روسیه، متیاس دنر، گفت: آلمان حتی پس از سال ۲۰۵۰ که برای تولید برق به انرژی‌های تجدیدپذیر رو خواهد آورد، واردات گاز از روسیه را متوقف نخواهد کرد، چرا که صنایع شیمیایی این کشور همچنان به گاز احتیاج خواهند داشت.

دنر گفت: از آنجایی صنایع شیمیایی به گاز طبیعی احتیاج خواهند داشت، واردات گاز ممنوع نخواهد شد. اما صادرات آن بخش از گاز روسیه که برای تولید برق مورد استفاده قرار می‌گرفت، متوقف خواهد شد. امروزه این بخش دربر گیرنده یک چهارم صادرات گاز روسیه به آلمان است. تا سال ۲۰۴ این میزان به ۴۰ درصد افزایش خوااهد یافت، اما پس از آن دوباره افت می‌کند.

او اضافه کرد پس از سال ۲۰۵۰ تولید برق از سوخت‌های فسیلی خیلی گران تمام خواهد شد.

دنر گفت: نیروگاه‌های برق زغال‌سنگی، تا سال ۲۰۳۵-۲۰۳۸ در آلمان تعطیل خواهند شد.

استراتژی بلندمدت انرژی دولت آلمان این است که سهم کنونی ۲۰ درصدی انرژی‌های تجدیدپذیر در موازنه انرژی این کشور را تا سال ۲۰۵۰ به ۸۰ درصد افزایش دهد.

 

منبع:مهر