فروپاشی برترین کشور نفتی جهان !
فروپاشی برترین کشور نفتی جهان !
تولید نفت یکی از اولین و زمانی بزرگترین تولیدکنندگان نفت دنیا به زودی به صفر خواهد رسید.در تاریخ صنعت نفت هیچگاه تولید یک تولیدکننده بزرگ تا این حد پایین نیامده است.

به گزارش نبض انرژی، تولید نفت یکی از اولین و زمانی بزرگترین تولیدکنندگان نفت دنیا به زودی به صفر خواهد رسید.

تولید نفت خام ونزوئلا در حال حاضر برابر با 100 هزار تا 200 هزار بشکه در روز است و رو به کاهش می‌رود. تولید نفت این کشور در سال گذشته 650 هزار بشکه در روز بود و در 2017 به 2 میلیون بشکه در روز می رسید. ولی این امکان وجود دارد که تولید نفت این کشور به زودی به صفر برسد.

در تاریخ صنعت نفت هیچگاه تولید یک تولیدکننده بزرگ تا این حد پایین نیامده است. ونزوئلا در حال حاضر کمترین تولید نفت را در بین 13 عضو اوپک دارد و از این نظر پس از گینه استوایی و لیبی جنگ زده در رتبه سوم قرار دارد.

روند کاهش تولید نفت ونزوئلا اخیراً به خاطر کاهش قیمت نفت در اثر همه‌گیری ویروس کرونا، تحریمهای آمریکا و منابع ذخیره سازی محدود در داخل، شدیدتر شده است.

در حالیکه صفر شدن تولید نفت ونزوئلا یک رویداد مهم تاریخی است، ولی نابودی این کشور به عنوان یک تولیدکننده نفت تأثیر چندانی بر بازارهای جهانی نفت نخواهد داشت. چون تقاضای جهانی نفت و عرضه این محصول به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا و پیامدهای آن تغییرات بزرگی داشته است.

منبع: تسنیم