عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مشکل اصلی بخش خصوصی عدم دریافت به‌موقع مطالبات خود از وزارت نیرو است، گفت: خرید تضمینی برق خوب است اگر دولت پول سرمایه‌گذاران را به‌موقع پرداخت کند، لذا اگر این مشکل حل شود بخش خصوصی قدرت تولید کافی برق را دارد.

به گزارش نبض انرژی،هدایت‌الله خادمی در خصوص اینکه خرید تضمینی برق از بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذار این بخش را به سرمایه‌گذاری در حوزه‌ انرژی برق ترغیب ‌کند، گفت: خرید تضمینی روش خوبی برای ترغیب مردم است اما این نوع خرید در ایران با وجود آغاز خوب در ادامه چندان موفق نبود.

دولت خریدار مطمئنی برای بخش خصوصی نیست

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی به برخی از موانع پیش‌روی خرید تضمینی برق از بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: دولت خریدار مطمئنی برای بخش خصوصی نیست چراکه پول فروشندگان برق را به‌موقع پرداخت نمی‌کند و این مسئله از جمله موانع مهم در مسیر همکاری دولت و بخش خصوص در حوزه انرژی برق به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه اگر قیمت‌ خرید برق با تضمین لازم مشخص شود به‌یقین محصول ظرف مدت زمان و قیمت مشخصی خریداری خواهد شد، اظهارکرد: در چنین شرایطی بخش خصوصی می‌تواند ریسک خرید را پذیرفته و سرمایه‌گذاری کند درغیر این صورت فشار از دوش دولت کم نخواهد شد.

مشکل اصلی بخش خصوصی عدم دریافت به‌موقع مطالبات خود از وزارت نیرو است، لذا اگر این مشکل حل شود بخش خصوصی قدرت تولید کافی برق را دارد

خادمی با بیان اینکه بسیاری از نیروگاه‌ها خصوصی و نیمه خصوصی هستند و دولت برق آن‌ها را خریداری می‌کند بنابراین میان آن‌ها رابطه وجود دارد اما مشکل اصلی بخش خصوصی عدم دریافت به‌موقع مطالبات خود از وزارت نیرو است، لذا اگر این مشکل حل شود بخش خصوصی قدرت تولید کافی برق را دارد.

طبق قانون دولت مکلف است قیمت‌های تضمینی خرید برق را اعلام کند

این نماینده مجلس یادآور شد: براساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف است برای ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، قیمت‌های تضمینی خرید برق را اعلام کند.

تغییر نرخ خرید تضمینی برق برای اقسام نیروگاه‌ها بخشی از مشکلات  سرمایه‌گذاران را حل کرد

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: پیش از سال 94 نرخ خرید تضمینی برق برای همه اقسام نیروگاه‌ها یکسان محاسبه می‌شد و همین موضوع اعتراضات بسیاری ازسوی سرمایه‌گذاران به همراه داشت چراکه میزان تولید برق، هزینه تجهیزات و… در هر مورد متفاوت است لذا این مساله مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت./

سیمای انرژی