از ثبت ملی سه آبشار تا ۸ درخت و غار، در پرونده‌های جدید میراث طبیعی ایران
از ثبت ملی سه آبشار تا ۸ درخت و غار، در پرونده‌های جدید میراث طبیعی ایران
در کمیته ثبت آثار میراث طبیعی ۲۳ پرونده از ۵ استان مازندران، خراسان رضوی، لرستان، قم و اردبیل مطرح شد که از این تعداد ۱۶ پرونده طبیعی واجد ارزش ثبت شناخته شد.

وی گفت: از خراسان رضوی  6 پرونده پیشنهادی از سوی کارشناسان مطرح شد که از این تعداد 5 پرونده واجد ارزش ثبت شناخته شد. این میراث طبیعی شامل آبشار بار، آبشارهای بوژان، درخت کهنسال بنه پیر، درخت کهنسال بنه کلاته بید، غار بلور می شود که  مورد تایید اعضای کمیته ملی ثبت و حریم میراث طبیعی قرار گرفت.

به گفته رئیس گروه میراث طبیعی، قله سیالان ، دشت دریاسر تنکابن، زیستگاه پرندگان چشمه کیله، مجموعه درختان آزاد و بلوط روستای گاورمک، درخت زیتون آسیاب سر ساری، مجموعه درختان آزاد روستای زرین آباد اولیای ساری، مجموعه درختان روستای خارکش ساری، آبشار سنگ درکا، از استان مازندران مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت.

قمی تاکید کرد: همچنین از استان لرستان 5 پرونده توسط کارشناسان مطرح شد از پرونده های پیشنهادی  آبشار آب سفید واجد ارزش ثبت شناخته شد. این درحالی است که دو پرونده درخت چنار کهنسال روستای نایه و درخت سرو کهنسال آفین استان قم، مورد تایید اعضای کمیته ملی ثبت و حریم میراث طبیعی قرار گرفت.

سیمای انرژی