برخورد با مشاغل مزاحم و آلاینده محیط زیست
برخورد با مشاغل مزاحم و آلاینده محیط زیست
رضوی گفت: با مشاغل مزاحم و آلاینده محیط زیست برخورد می‌شود اما برای تشکیل کمسیون بند 20 و برخورد با اصناف مزاحم، نیاز به شکایت اهالی محل و شاکی خصوصی است.
رضوی گفت: با مشاغل مزاحم و آلاینده محیط زیست برخورد می‌شود اما برای تشکیل کمسیون بند 20 و برخورد با اصناف مزاحم، نیاز به شکایت اهالی محل و شاکی خصوصی است.
به گزارش نبض انرژی، مسعود رضوی، مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد  پیرامون گلایه مردم از مزاحمت مشاغل تعمیرگاهی در مناطق شهری اظهار کرد: رویکرد مقابله با مشاغل مزاحم توسط شهرداری از طریق کمسیون بند 20 است که در نهایت در صورت اثبات مزاحمت، دستور به تعطیلی یا رفع مزاحمت آن شغل خاص داده می شود.
وی افزود: با مشاغل مزاحم و آلاینده محیط زیست برخورد می‌شود اما برای تشکیل کمسیون بند 20 نیاز به شکایت اهالی محل یا شاکی خصوصی است از این رو در صورتی که مشاغل فعال در سطح شهر مشهد برای شهروندان مزاحمت ایجاد می کنند، می توانند شکایت خود را به شهرداری منطقه خود اعلام کنند و در صورت اثبات مزاحمت با آن ها برخورد می شود.
رضوی با اشاره به اینکه هیچ صنفی حق ایجاد سد معبر ندارد، گفت: در صورتی که صنفی ایجاد سد معبر می کند گزارش این تخلف به ستاد رفع سد معبر داده می شود و با سرعت با آن ها برخورد می شود اما اگر مزاحمت آن ها جزء آلودگی صوتی، هوا و محیط زیستی باشد، این نوع مزاحمت ها در کمسیون بند 20 که متشکل از 3 عضو شورای شهر است، بررسی می شود.
مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد خاطر نشان کرد: در سال گذشته در خصوص ساماندهی مشاغل شهری، کمسیون بند 20، بیش از 21 جلسه تشکیل داد که 206 رأی صادر شده است که از این تعداد 118 واحد صنفی مزاحم پلمپ شدند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین برخورد و شکایت از مشاغل خدمات خودرویی بوده است، گفت: متأسفانه به دلیل شیوع کرونا و ممنوعیت تشکیل جلسات، کمسیون بند 20 از ابتدای سال تشکیل نشده است و از طرفی به خاطر مشکلات اقتصادی که به خاطر شیوع کرونا بر اصناف تحمیل شد، تصمیم بر مدارا با اصناف گرفته ایم و در این راستا به اصناف مزاحم تذکر داده شده است.
منبع: دانا