جدال آب با «آمایش» حل می شود
جدال آب با «آمایش» حل می شود
نماینده اصفهان تاکید کرد که باید درباره آب آمایشی فکر کرد و وزارت نیرو باید این نگاه را اعمال کند.
نماینده اصفهان تاکید کرد که باید درباره آب آمایشی فکر کرد و وزارت نیرو باید این نگاه را اعمال کند.
به گزارش نبض انرژی، حسن کامران در جلسه علنی امروز دوشنبه در تذکری شفاهی گفت: باید درباره آب آمایشی فکر کرد. وقتی آمایشی باشد دعوایی هم وجود ندارد الان فلات مرکزی یزد، کرمان، اصفهان و بخشی از چهارمحال و بختیاری تشنه هستند و ما در همین شرایط آب را تنها به خلیج فارس می‌فرستیم و بعد برای هم شاخ و شانه می‌کشیم.
وی افزود: اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند یعنی نحوه تشخیص بهره برداری برای آب بخشی خواهد بود ولی اگر به صورت آمایشی فکر شود دیگر دعوایی وجود ندارد. در قدیم هم حوزه آبریز به صورت آمایشی تنظیم می‌شد. لازم است وزارت نیرو این نگاه را داشته باشد.

منبع :‌ایسنا