ارسال پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی به دولت
ارسال پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی به دولت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور رفع برخی مشکلات عبارتی و ماهوی آیین‌نامه "نحوه تأمین ایمنی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها"، پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه را به دولت ارائه کرده است.

به گزارش نبض انرژی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور رفع برخی مشکلات عبارتی و ماهوی آیین‌نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها، پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه را به دولت ارائه کرده است.

در این راستا، شورای‌عالی حفاظت فنی به استناد آیین‌نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها و همزمان با تدوین استانداردهای تجهیزات جایگاه‌های عرضه سوخت از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، با برگزاری جلسات متعدد کمیته فنی و تخصصی و صرف بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر ساعت کار تخصصی و کارشناسی “مقررات ایمنی در جایگاه‌های عرضه سوخت” را تصویب کرد.

همچنین نظر به اهمیت رعایت مقررات ایمنی در جایگاه‌های عرضه سوخت و اجرای تکالیف مندرج در آیین‌نامه یادشده، برخی اشکالات عبارتی و ماهوی از قبیل انجام وظایف نظارت بر ایمنی بهره‌برداری از جایگاه های عرضه سوخت، انتخاب ممیز (بازرس) ایمنی و نحوه پرداخت و میزان دستمزد آنها و صدور گواهی صلاحیت برای ناظران ایمنی جایگاه‌ها، مشکلاتی را در اجرای صحیح آیین‌نامه مذکور ایجاد کرده است.

بر همین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور رفع مشکلات یادشده، پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه را جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری به دولت ارائه کرده است.