ساخت دستگاه استاندارد “آشکارساز نشت گاز منواکسید کربن در محیط‌های مسکونی”
ساخت دستگاه استاندارد “آشکارساز نشت گاز منواکسید کربن در محیط‌های مسکونی”
محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر پارک علم و فناوری گلستان موفق به ساخت دستگاه "آشکارساز نشت گاز منواکسید کربن در محیط‌های مسکونی" شدند که دارای تائیدیه استاندارد است.

به گزارش نبض انرژی، این دستگاه (تستوگاز) یک دستگاه الکترونیکی جهت حفظ ایمنی محیط‌های مسکونی نسبت به نشت گازهای خطرناک است که نسبت به گازهای منواکسید کربن، گاز شهری (متان) و دیگر گازهای خانگی قابل اشتعال (همانند گاز کپسول) حساس بوده و درصورت وجود این گازها در محیط، توسط هشداردهنده‌های صوتی و نوری ساکنان را از خطر آگاه می‌کند.

این دستگاه بر روی دیوار منزل مسکونی نصب شده و در صورتی که میزان گاز موجود در هوا در حد خطرناکی باشد، چراغ قرمز رنگی شروع به چشمک زدن و هشداردهنده شروع به بوق زدن می‌کند؛ در این حالت رله خروجی دستگاه نیز فعال شده و می‌تواند سیستم تهویه را روشن و یا شیر اصلی گاز را قطع کند.

بر اساس اعلام وزارت علوم، تستوگاز نخستین دستگاه در ایران است که دارای تائیدیه استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران است.