بنزین درصد بسیار پایینی از قاچاق سوخت را به خود اختصاص می‌دهد
بنزین درصد بسیار پایینی از قاچاق سوخت را به خود اختصاص می‌دهد
معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بنزین سهم اندکی از مقدار قاچاق سوخت دارد و اصلاح قیمت سوخت تأثیر چندانی در کاهش قاچاق بنزین نخواهد داشت.

به گزارش نبض انرژی، «عبدالله هندیانی»  گفت: بی‌شک طرحی که برای اصلاح قیمت سوخت اجرا شده اثرگذار بر حوزه جلوگیری از قاچاق است، اما با توجه به اینکه ما در حوزه سوخت بیشتر موارد مربوط به بنزین نبود به همین دلیل اصلاح قیمت سوخت تنها در بعضی از استان‌ها که ما کارت‌های آنجا را کدینگ کرده بودیم، اثرگذار است.
وی افزود: آمار قاچاق سوخت ما پیش از این حدود هشت میلیون لیتر در کل کشور بوده است که البته این آمار خاص بنزین نیست و بنزین درصد بسیار پایینی از آن را به خود اختصاص می‌دهد.
معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ما برای جلوگیری از قاچاق سوخت‌های دیگر مانند گازوئیل در حال ایجاد سامانه‌هایی برای اجرای طرح‌های پیمایش و یا مهار سوخت ماشین‌آلات آب و کشاورزی هستیم تا جلوی قاچاق سوخت در این حوزه‌ها را بگیریم.