ادعاهای نادرست درباره درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومانی بنزین از کجا آمد؟
ادعاهای نادرست درباره درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومانی بنزین از کجا آمد؟
در حالی که مقامات دولتی از وزیر نفت گرفته تا مسوولان سازمان برنامه و بودجه، درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین را ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند اما یکی از نمایندگان خبر از درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومانی از این محل می‌دهد. اما دلیل این اختلاف آمار چیست؟

به گزارش نبض انرژی، سهمیه‌بندی بنزین و اصلاح قیمت‌ها در ۱۰ روز گذشته حواشی فراوانی را به دنبال داشته است. از اعتراضات و اغتشاشات خیابانی تا کشانده شدن موضوع به مجلس حکایت از آن دارد که در شرایط فعلی قیمت بنزین یکی از مهمترین فاکتورهای این روزهای اقتصاد ایران است.

با این حال با فروکش کردن هیجاناتی که به دنبال افزایش قیمت بنزین در جامعه رخ داد،‌ حالا مخالفان دولت بر موضوعات دیگری دست گذاشته‌اند تا مصوبه سران قوا در خصوص قیمت بنزین را زیر سوال ببرند و دولت را متهم کنند.

تا آنجا که یکی از نمایندگان مجلس با زیر سوال بردن درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی اصلاح قیمت بنزین،‌ هفته گذشته اعلام کرد که درآمد اجرای این طرح بیشتر از این اعداد است و به ۸۷ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی البته این هفته ۱۷ هزار میلیارد تومان از درآمد ادعایی خود را نادیده گرفت و درآمد اصلاح قیمت بنزین را ۷۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

در مقابل اما مسوول اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه  از این نماینده خواسته تا مستندات خودش درخصوص درآمد ۷۰ هزار میلیاردی دولت‌ از اصلاح قیمت بنزین را مننتشر کند.

مهدی قمصریان تاکید کرده که البته ایشان هفته قبل مدعی درآمد ۸۷ هزار میلیارد تومانی طرح شده بودند که در یک هفته حدود ۱۷ هزارمیلیارد تومان از آن کم کردند.

اما این اختلااف آمار از کجا می‌آید؟

نگاهی به صحبت‌های وزیر نفت نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌ها از مصرف بنزین بعد از سهمیه‌بندی به حدود ۸۵ میلیون لیتر در روز خواهد رسید که از این میزان ۶۰ میلیون لیتر سهمیه‌ای و ۲۵ میلیون لیتر به صورت آزاد به فروش می‌رسد.

با توجه به اعداد و ارقام اعلام شده در مورد قیمت بنزین بعد از سهمیه‌بندی، مشخص می‌شود که ۶۰ میلیون لیتر از بنزین مصرفی کشور به قیمت ۱۵۰۰ تومان فروخته خواهد شد و ۲۵ میلیون لیتر نیز به قیمت ۳ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

بنابراین کل درآمد دولت از فروش بنزین در روز شامل ۹۰میلیارد تومان از محل بنزین سهمیه‌ای و ۷۵ میلیارد تومان از محل فروش بنزین آزاد خواهد بود که در مجموع به عدد ۱۶۵ میلیارد تومان می‌رسد.

با توجه به اینکه پیش از این قیمت بنزین در هر لیتر هزار تومان بوده بنابراین دولت از محل اصلاح قیمت در هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۵۰۰ تومان و از محل فروش بنزین آزاد ۲ هزار تومان به دست می‌آورد.

بنابراین اگر بخواهیم درآمد دولت از محل اصلاح قیمت بنزین را محاسبه کنیم باید از هر لیتر بنزین قیمت یک هزار تومان گذشته کسر شود و با توجه به پیش‌بینی مصرف ۸۵ میلیون لیتری در روز،‌۸۵ میلیارد تومان از ۱۶۵ میلیارد تومان کم خواهد شد تا عدد واقعی درآمد روزانه دولت از محل سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین به دست آید.

بنابراین درآمد روزانه دولت از افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد ۸۰ میلیارد تومان است که اگر در ۳۶۵ روز سال ضرب شود،‌ درآمد سالانه دولت از این محل به دست می‌آید که عددی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی وزیر نفت است.

به نظر می‌رسد، این نماینده مجلس در نحوه محاسبه درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین،‌ قیمت هزار تومانی گذشته بنزین را نیز وارد کرده و از این طریق به عدد ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد رسیده است. در حالی که دولت قرار است تنها درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد را به عنوان یارانه حمایت سوخت بین ۶۵ میلیون نفر توزیع کند که همان ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.