تجدید پذیرها این بار روی آب انرژی تولید می کنند 25 اردیبهشت 1399

تجدید پذیرها این بار روی آب انرژی تولید می کنند

یک شرکت نروژی فعال در حوزه انرژی خورشیدی، ایده‌ای بکر و نوآورانه برای بهره‌مندی از این انرژی پاک ارائه کرده است.