از بازار محصولات پتروشیمی چه خبر؟ 26 تیر 1399

از بازار محصولات پتروشیمی چه خبر؟

تفاوت اساسی بازار پتروشیمی با سایر بازارها انواع مختلف محصول و ویژگی‌های متفاوت آنهاست که هر کدام از آنها با حجم عرضه و تقاضای متفاوتی مواجه هستند.