تیغه اکسترودر در پلی‌پروپیلن جم بومی‌سازی شد 01 خرداد 1399

تیغه اکسترودر در پلی‌پروپیلن جم بومی‌سازی شد

متخصصان شرکت پلی‌پروپیلن جم قطعه مهم دستگاه اکسترودر را بومی‌سازی کردند.