جدال اوپکی ها بر سر کاهش یا افزایش تولید نفت 30 اردیبهشت 1399

جدال اوپکی ها بر سر کاهش یا افزایش تولید نفت

به محض اینکه امریکا موشک پاتریوت را از عربستان خارج کرد، سعودی‌ها بسرعت به تکاپو افتاده و اعلام کردند تولید خود را تا یک میلیون بشکه کاهش می‌دهند.