یک بام و دو هوای سازمان حمایت برای توجیه افزایش 50 درصدی قیمت داخلی روغن موتور 26 آذر 1399

یک بام و دو هوای سازمان حمایت برای توجیه افزایش 50 درصدی قیمت داخلی روغن موتور

در حالی سازمان حمایت در توجیه تصمیم خود مبنی بر افزایش 50 درصدی قیمت داخلی روغن موتور، به افزایش 100 درصدی هزینه‌های روغن‌سازها به دلیل افزایش نرخ ارز استناد می‌کند که درآمد صادراتی این شرکت‌ها نیز به همین دلیل دو برابر شده است. به گزارش نبض‌انرژی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با انتشار جوابیه‌ای در واکنش […]