حمایت دولت آمریکا از خط لوله “ایستمد” برای تأمین گاز اروپا ۲۹ آذر ۱۳۹۹

حمایت دولت آمریکا از خط لوله “ایستمد” برای تأمین گاز اروپا

در پروژه خط لوله EastMed،رژیم صهیونیستی ، یونان و قبرس اوایل سال جاری توافق نامه ای را برای ایجاد زیرساخت ها امضا کردند و تصمیم نهایی درباره سرمایه گذاری را به سال 2022 موکول کردند و تکمیل خط لوله تا سال 2025 رخ خواهد داد.

نفتکش ایرانی به مقصد یونان در حال حرکت است ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

نفتکش ایرانی به مقصد یونان در حال حرکت است

نفتکش ایرانی آدریان دریا که از توقیف گیبرالتار آزاد شده یونان را به عنوان مقصد خود انتخاب کرده است.