30 آذر 1399

در مورد یلدای مجازی در نبض انرژی بیشتر بخوانید

در مورد یلدای مجازی در نبض انرژی بیشتر بخوانید به گزارش نبض‌انرژی، کلیات یلدا یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی است. نزدیک به چند هزار سال است که آخرین شب پاییز که تاریک ترین و درازترین شب سال است با عنوان شب یلدا، توسط ایرانیان جشن گرفته می شود و در شهرهای مختلف ایران و آیین […]