گوره-جاسک؛ ابرپروژه‌ای که نفت ایران را تا اقیانوس هند می‌رساند 29 آذر 1399

گوره-جاسک؛ ابرپروژه‌ای که نفت ایران را تا اقیانوس هند می‌رساند

دهقانی با بیان اینکه اکنون بیش از 95 درصد تجهیزات و کالاهای مورد نیاز این طرح با تکیه بر توانمندی داخلی تامین می‌شود، گفت: همزمان با شدیدترین و سخت‌ترین شرایط محیطی، بین‌المللی و شیوع بیماری کرونا، طرح استراتژیک و راهبردی گوره-جاسک، محل ثبت متعدد نخستین رکوردها شده است.