گردش مالی صنعت برق بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان است 02 شهریور 1398

گردش مالی صنعت برق بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان است

وزیر نیرو با بیان اینکه درآمد صنعت برق کشور متکی به مردم بوده و باید پاسخگوی جامعه باشیم، گفت: گردش مالی صنعت برق سالانه بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان است.

شفافیت مالی در دوران تحریم کاهش می یابد 01 اردیبهشت 1398

شفافیت مالی در دوران تحریم کاهش می یابد

 وزیر نفت با بیان اینکه گردش مالی 150 میلیارد دلاری صنعت نفت زمینه ساز فساد است، گفت: شفافیت در دوران تحریم کاهش می یابد.