نفت، گاز و پتروشیمی با دانش‌بنیان عجین شود 10 آذر 1399

نفت، گاز و پتروشیمی با دانش‌بنیان عجین شود

میرزاخانیان با انتقاد از رویکرد معاونت علمی و فناوری در خصوص شعارهای اقتصاد بدون نفت، اظهار کرد: تا زمانی که نفت و گاز هست و در دنیا مشتری دارد باید بفروشیم، ولی باید توجه داشت که با ورود جریان دانش بنیان به این عرصه می‌توانیم سهم بیشتری از بازار را از آن خود کنیم یا حتی بلندپروازی کرده و بر محوریت دانش، جایگاه کشور را در زمره بازیگران اصلی که تعیین کننده باید و نبایدهای اقتصاد نفت در دنیا هستند، تعریف کنیم.