لوله های گاز سرانجام به زاهدان می رسد 18 اردیبهشت 1399

لوله های گاز سرانجام به زاهدان می رسد

معاون وزیر نفت گفت: بر اساس برنامه امیدواریم تا پیش از زمستان امسال گازرسانی به زاهدان به پایان برسد ضمن آنکه ساخت خطوط لوله انتقال گاز در سایر شهرهای این استان پهناور نیز در دست اجرا است.