مناقشه گازی ایران با ترکمنستان 18 تیر 1399

مناقشه گازی ایران با ترکمنستان

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: ماجرای مناقشه گازی ایران و ترکمنستان موضوع خاصی نیست و بیشتر به جنجال رسانه‌ای شبیه است.