ضرر سقوط قیمت نفت به ایالت امریکایی رسید 30 اردیبهشت 1399

ضرر سقوط قیمت نفت به ایالت امریکایی رسید

اقتصاد تگزاس از بحران شیوع بیماری کووید ۱۹ و ریزش قیمت نفت بدترین آسیب را در میان ایالت‌های آمریکا متحمل شده است.