پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در خصوص وضع افزایش سرمایه شفاف سازی کرد ۰۹ خرداد ۱۳۹۹

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در خصوص وضع افزایش سرمایه شفاف سازی کرد

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با تشریح ۵ طرح توسعه، در خصوص تازه ترین وضع افزایش سرمایه گچساران و تصمیم جدید سهامداران به شفاف سازی پرداخت.