سرانجام نصب کنتور گاز مسکن مهر پردیس رایگان شد 23 اردیبهشت 1399
پس از کشمکش های نظام مهندسی و وزارت راه

سرانجام نصب کنتور گاز مسکن مهر پردیس رایگان شد

مدیرعامل شرکت عمران پردیس از پیگیری دستور وزیر راه در خصوص هزینه نصب کنتور گاز مسکن مهر خبر داد و گفت:‌نصب کنتور برای بار اول رایگان است اما پس از آن تا یکماه ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

هزینه دریافت کنتور گاز مسکن مهر پردیس حذف می شود؟ 22 اردیبهشت 1399

هزینه دریافت کنتور گاز مسکن مهر پردیس حذف می شود؟

در شرایطی که برخی مالکان مسکن مهر شهر جدید پردیس، به منظور دریافت کنتور گاز با مشکل مواجه ‌شده‌اند، مدیرعامل شهر جدید پردیس ضمن توضیح درباره علل این موضوع، از تلاش این شرکت برای برطرف شدن آن خبر می‌دهد.