کُندی روند نصب کنتورهای هوشمند با افزایش قیمت 19 دی 1399

کُندی روند نصب کنتورهای هوشمند با افزایش قیمت

حاج رسولی‌ها گفت: نصب کنتور هوشمند باید در همه چاه‌ها انجام شود، زیرا نصب نکردن در برخی سبب اعتراض کشاورزان قانونمند می‌شود بنابراین برای اجرای کامل این طرح باید تشکل‌هایی با حضور کشاورزان تشکیل شود.

کشاورزان چگونه برق رایگان دریافت کنند؟ 20 خرداد 1399

کشاورزان چگونه برق رایگان دریافت کنند؟

دارندگان چاه‌های کشاورزی اگر در چهار ساعت اوج مصرف (۱۲- ۱۶) فصل تابستان موتورهای چاه خود را خاموش کنند در مابقی ساعت‌ها از برق رایگان بهره‌مند خواهند شد.

تجهیز مجتمع های بلندمرتبه تهران به کنتورهای هوشمند 28 اردیبهشت 1399
همزمان با رصد انشعابات دیماندی

تجهیز مجتمع های بلندمرتبه تهران به کنتورهای هوشمند

تمامی انشعاب‌های دیماندی منصوبه در مجتمع‌های بلندمرتبه پایتخت به کنتورهای هوشمند مجهز شده و مصرف برق آنان از راه دور رصد و تحلیل می‌شود.