نازل‌ پمپ‌های گاز ایرانی ساخته می شود 26 خرداد 1399

نازل‌ پمپ‌های گاز ایرانی ساخته می شود

با توجه به وارداتی بودن دستگاه نازل CNG در پمپ‌های گاز محققان یکی از شرکت‌های مستقر در پارک فناوری پردیس با کسب دانش فنی آن، این محصول را به فاز تولید تجاری رسانده است.