لزوم ورود بخش خصوصی به صنعت پتروشیمی 05 آذر 1399
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در گفتگوی اختصاصی با نبض انرژی:

لزوم ورود بخش خصوصی به صنعت پتروشیمی

تحریم دو جنبه دارد یکی اینکه دسترسی به دانش فنی و منابع مالی و امکانات خارجی را محدود می‌کند اما در عین حال از مزیت‌های آن این نکته است که در حال حاضر تحریم به نوعی واحدهای داخلی را فعال کرده چرا که در شرایط غیر تحریمی ممکن است چنین امکان و فرصتی برای واحدهای تولید داخلی فراهم نشود.