پنل های خورشیدی به کمک خانواده های نیازمند آمد 28 اردیبهشت 1399
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت:

پنل های خورشیدی به کمک خانواده های نیازمند آمد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: برای کمک به اشتغال محرومان، آماده صدور مجوز نصب یک هزار پنل خورشیدی برای خانواده های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در استان قزوین هستیم.

‌احداث‌هزار واحدمولدخورشیدی‌درمناطق‌محروم 15 اردیبهشت 1399
مدیر کل کمیته امداد استان سمنان مطرح کرد:

‌احداث‌هزار واحدمولدخورشیدی‌درمناطق‌محروم

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان از همکاری بسیج مهندسین صنعتی و بسیج سازندگی برای احداث هزار پنل خورشیدی در استان سمنان برای مناطق محروم خبر داد و گفت: این نیروگاه پنج کیلوواتی برای مدجویان در مناطق محروم تحت عنوان جهاد روشنایی اجرا می شود.